menu

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, mam zaszczyt serdecznie zaprosić Państwa do udziału w kolejnym, IV  Sympozjum - Wyzwania Współczesnej Protetyki Słuchu, które odbędzie w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. Sympozjum połączone będzie z XXIII Kongresem PSPS.

Poszukując i promując nowe metody diagnozowania, protezowania i rehabilitacji układu słuchowego tematyka Sympozjum obejmie szeroki zakres zagadnień z wielu dziedzin naukowych. Rosnące zainteresowanie multispecjalistyczną opieką nad osobami niedosłyszącymi obliguje środowisko związane z nimi do wymiany poglądów, myśli naukowych i doświadczeń. Wyodrębnione zostaną zagadnienia związane z nowościami technicznymi w dziedzinie aparatów i implantów słuchowych, zarówno w zakresie kompensacji ubytków słuchu jak i komunikacji bezpośredniej. Kolejny blok zagadnień poświęcony zostanie treningowi słuchowemu, tzw. zmęczeniu słuchowemu, szumom usznym, rehabilitacji słuchowej osób niedowidzących i niewidomych oraz szeroko rozumianym tematom powiązanym z audiologią.

Z wielką przyjemnością informujemy, że jak co roku organizujemy również samodzielną sesję w ramach, której studenci będą prezentować wyniki działalności kół naukowych oraz przedstawiać swoje prace licencjackie i magisterskie.

Bardzo serdecznie zapraszam. Do zobaczenia w Poznaniu!

dr hab. n. med. Dorota Hojan-Jezierska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu serdecznie zapraszam na XXIII Kongres PSPS. Przyszłoroczny kongres połączony będzie z IV Sympozjum Współczesnych Wyzwań Protetyki Słuchu. Mam nadzieję, że zarówno formuła jak również zakres merytoryczny spotka się z Państwa uznaniem. W trakcie dwudniowej konferencji będzie możliwość wzięcia udziału w wielu interesujących warsztatach.

Zapraszam serdecznie

Joanna Bugaj
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu

Patronat Honorowy

logo Marszałek Województwa
logo UMP
JM Rektor
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
logo UMP
Dziekan Wydziału Lekarskiego II
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński

Organizatorzy

  • Zakład Protetyki Słuchu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu

Współorganizatorzy

  • Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Biofizycznego

Sponsorzy

logo Audibel logo Bernafon logo Bruel
logo Cochlear logo Medicus
logo Magnusson logo Interton logo Oticon logo Phonak logo Signia logo Słuchmed
aktualizacja: 2018-04-10