menu

Program

czwartek, 12.04.2018 r.

08.00-09.00
Rejestracja + kawa
CKD (Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP
ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań)
09.00-09.30
Uroczyste otwarcie - CKD sala A
09.30-11.20
Sesja I - CKD sala A
Przewodniczący: Edward Hojan, Andrzej Obrębowski, Mariola Śliwińska-Kowalska
09.30-09.50
Getting our number right - facts and numbers on hearing care in Europe compared to Poland
AEA President Mark Laureyns
09.50-10.10
Historia otoplastyki
Edward Hojan, Dorota Hojan-Jezierska, Radosław Kruzel
10.10-10.30
Przystosowanie platformy EVOTION jako narzędzia prewencji uszkodzeń słuchu po narażeniu na hałas u aparatowanych pacjentów z niedosłuchem
Mariola Śliwińska-Kowalska
10.30-10.50
Badania przesiewowe słuchu u osób dorosłych
Krzysztof Kochanek
10.50-11.10
Rozwój mięśnia strzemiączkowego i morfometria kosteczek słuchowych w aspekcie zabiegów kofochirurgicznych
Jurek Olszewski
11.10-11.20
Dyskusja
11.20-11.50
Przerwa kawowa, kanapki / zdjecie
11.45-13.15
Sesja II - CKD sala A
Przewodniczący: Krzysztof Kochanek, Jurek Olszewski, Anna Sinkiewicz
11.50-12.05
Rozszczepy twarzowo-czaszkowe w klasyfikacji Tessier - etiologia, leczenie, zaburzenia słuchu
Teresa Matthews-Brzozowska, Artur Matthews-Brzozowski, Dorota Hojan-Jezierska
12.05-12.15
Problemy diagnostyczne zaburzeń przetwarzania słuchowego
Bożena Wiskirska-Woźnica
12.15-12.25
Bo dziecko to nie mały dorosły - specjalne i skuteczne rozwiązania dla dzieci
Tomasz Skwierczyński, firma Sonova Polska/Phonak
12.25-12.40
Odruch strzemiączkowy - wykorzystanie kliniczne
Michał Karlik, Alicja Sekula, Piotr Świdziński
12.40-12.55
Protezowanie niedosłuchów u chorych leczonych onkologicznie
Dariusz Komar, Teresa Michalska-Piechowiak, Magdalena Staszak, Wojciech Golusiński
12.55-13.05
Świat korzyści Zdalnego Dopasowania aparatów słuchowych - ReSound Assist
firma GNP Magnusson
13.05-13.15
Dyskusja
13.15-14.00
Lunch
14.00-15.30
Sesja III - CKD sala A
Przewodniczący: Adam Dąbrowski, Ewa Mojs, Alicja Sekula
14.00-14.15
Mózgowa organizacja mowy - algorytm czy indywidualna ścieżka rozwoju?
Ewa Mojs
14.15-14.30
Filtracja kierunkowa i separacja sygnałów akustycznych w zastosowaniu do poprawy zrozumiałości mowy
Adam Dąbrowski
14.30-14.40
Wyzwania w technologii implantów słuchowych
Magda Słabuszewska, firma Medicus
14.40-14.55
Zastosowanie wirtualnego źródła dźwięku do badań kierunkowości słuchu
Wawrzyniec Loba, Paweł Pawłowski, Andrzej Meyer, Olgierd Stieler, Marta Urbaniak, Dorota Hojan-Jezierska
14.55-15.10
Aplikacja metody TRI w ocenie dokuczliwości szumów usznych
Anna Majewska, Olgierd Stieler, Zofia Obrębowska, Dorota Hojan-Jezierska
15.10-15.20
Słyszenie bez kompromisów - najnowsze aparaty słuchowe Signia Nx
Paweł Robak, firma SIGNIA/SIEMENS
15.20-15.30
Dyskusja
16.00-18.00
Warsztaty - CKD i Zakład Protetyki Słuchu
16.00-18.00
Praktyczne zastosowanie najnowszych systemów wspomagających słyszenie marki Interton
CKD sala C
16.00-17.00
Ocena zmysłu równowagi z wykorzystaniem posturografii statycznej i dynamicznej
Anna Majewska, CKD
16.15-17.15
Programowanie aparatów słuchowych i procesorów mowy u małych dzieci
Olgierd Stieler, CKD
19.30-
Bankiet

13.04.2018 (piątek)

09.00-11.10
Sesja IV - CKD sala A
Przewodniczący: Leszek Kubisz, Teresa Matthews-Brzozowska, Bożena Wiskirska-Woźnica
09.00-09.15
Zastosowanie BNMD do automatycznego rozpoznawania mówcy i separacji mowy
Szymon Drgas
09.15-09.30
Aspekty praktyczne leczenia chirurgicznego retinopatii wcześniaków
Marcin Stopa, Anna Gotz–Więckowska, Jan Mazela, Piotr Rakowicz, Magdalena Dalz, Marta Pawlak
09.30-09.45
Niewidomi w świecie dźwięków
Marek Jakubowski, Alina Talukder
09.45-10.00
Wpływ najpopularniejszych substancji psychoaktywnych na słuch, wzrok i węch człowieka
Bartosz Krzymiński, Wojciech Warchoł
10.00-10.15
Kampania Usłyszeć Świat – OCI
10.15-10.30
Związek procesów przetwarzania słuchowego z zaburzeniami głosu
Joanna Rutkowska
10.30-10.45
Szkoła dla dzieci głuchoniemych i z innymi niepełnosprawnościami im. Saint Jean Baptis w Bertoua w Kamerunie
Agnieszka Łukanowska
10.45-11.00
Wpływ RECD (Real-Ear to Coupler Difference) na ustawienia aparatów słuchowych dopasowanychw systemie otwartym u osób dorosłych - WYNIKI KOŃCOWE
Agata Kozakiewicz, Dariusz Komar
11.00-11.10
Dyskusja
11.10-11.35
Przerwa kawowa, kanapki
11.35-14.45
Sesja studencka - CKD sala A
Przewodniczący: Edward Hojan, Dorota Hojan-Jezierska, Andrzej Obrębowski
1.
Czy zielona herbata może wspomagać poprawę słuchu w zespole Downa
Kamila Kuplowska, Teresa Matthews-Brzozowska
2.
Ryzyko wystąpienia ototoksyczności po leczeniu guza NMTI
Anna Chomiak, Agata Czopor, Teresa Matthews-Brzozowska
3.
Jakość słuchu a zabiegi ortodontyczno-ortognatyczne
Oskar Komisarek, Teresa Matthews-Brzozowska
4.
Częstość występowania zjawiska szumów usznych u słuchaczy poznańskich Uniwersytetów III Wieku
Patryk Michałowski, Paulina Kubiak, Marta Balcerowska , Paulina Kulas, Paulina Brzychczy, Agata Kozakiewicz, Katarzyna Matejek, Anna Wysmołek, Agnieszka Łukanowska, Bartosz Grabowski, Katarzyna Majewska, Wawrzyniec Loba, Alicja Sekula, Dorota Hojan-Jezierska
5.
Analiza akustycznych wyników dopasowania aparatów słuchowych różnych producentów dla niedosłuchu odbiorczego typu presbyacusis
Anna Korzeniowska, Olgierd Stieler
6.
Ocena możliwości zastosowania systemu kamer w badaniach behawioralnych słuchu u dzieci
Katarzyna Majewska, Olgierd Stieler
7.
Internet w protetyce słuchu- przegląd rozwiązań, możliwości praktycznych realizacji w Polsce, Europie i na świecie
Magdalena Horęziak, Olgierd Stieler
8.
Wpływ bodźców akustycznych pochodzących z aparatury medycznej na powstanie ubytków słuchu i zmęczenia słuchowego wśród pielęgniarek na oddziałach wzmożonego nadzoru medycznego
Aniela Kowalewska, Dariusz Włodarczyk
9.
Ocena programów muzycznych w aparatach słuchowych
Natalia Połomska, Dariusz Komar
10.
Kompensacja słuchowa u osób niewidomych i słabowidzących w zależności od momentu utraty wzroku
Natalia Dumin, Marta Urbaniak, Dorota Hojan-Jezierska
11.
Wpływ hałasu szkolnego na zawodowe uszkodzenia słuchu w grupie zawodowej nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych
Daria Kwiecień, Dorota Hojan-Jezierska
12.
Wpływ sygnału rozpraszającego na zdolność lokalizacji dźwięku u osób powyżej 60 roku życia
Patryk Michałowski, Wawrzyniec Loba, Dorota Hojan-Jezierska
13.
Analiza wyników przesiewowego badania słuchu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Paulina Kubiak, Anna Majewska
14.
Wpływ wybranych czynników rozpraszających uwagę na wyniki badań audiometrii tonalnej u osób o słuchu fizjologicznym
Katarzyna Matejek, Anna Majewska
15.
Aspekt psychologiczny protezowania niedosłuchów u pacjentów leczonych onkologicznie
Alicja Podolak, Ewa Majchrzak
16.
Problemy audiologiczno-protetyczne u chorych z rakiem małżowiny usznej
Damian Pietrzak, Piotr Pieńkowski
17.
Audiometria wysokich częstotliwości u chorych leczonych Cisplatyną
Bartosz Grabowski, Jakub Pazdrowski
18.
Skuteczność systemów antysprzężeniowych przy niedosłuchach wysokotonowych
Martyna Sikorska, Dariusz Komar
19.
Wpływ cytotoksycznej chemioterapii na rozwój zaburzeń słuchu u pacjentek z nowotworami ginekologicznymi
Aleksandra Tomyślak, Marcin Mardas, Dorota Hojan-Jezierska
20.
Ocena wpływu liczby bodźców na morfologię zapisu ABR
Barbara Ławicka, Piotr Świdziński
21.
Rejestracja potencjałów średniolatencyjnych w uszkodzeniach ślimakowych słuchu
Anna Steinke, Piotr Świdziński
22.
Specyfika protezowania słuchowego w niedosłuchach w przebiegu neuropatii cukrzycowej w populacji osób w wieku powyżej 45 lat
Anna Turulska, Waldemar Wojnowski
23.
Protezowanie słuchowe w presbyacusis a dominacja ucha
Martyna Pintara, Waldemar Wojnowski
24.
Wpływ protezowania słuchowego na ocenę jakości życia u pacjentów po 60 r.ż. w oparciu o własny kwestionariusz
Dominika Jabłońska, Bożena Wiskirska-Woźnica
25.
Ocena wpływu polaryzacji bodźca akustycznego na rejestracje słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu
Agata Otto, Michał Karlik
26.
Ocena słyszenia wysokości dźwięków u osób z obustronnym głębokim niedosłuchem korzystających ze stymulacji bimodalnej
Agnieszka Borycka, Michał Karlik
27.
Osłabienie DPOAE spowodowane maskowaniem ucha przeciwnego
Jagoda Thielmann, Piotr Świdziński
14.45
Zamknięcie
15.00-15.30
Lunch
15.30
Walne zebranie PSPS
aktualizacja: 2018-04-10