menu

Walne Zebranie Członków PSPS

Program Walnego Zebrania Członków PSPS

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 kwietnia 2018 r. (piątek) odbędzie się Walne Zebranie Członków PSPS.
15.30 - I termin
15.45 - II termin

Program zebrania:

  • Sprawy proceduralne
  • Sprawozdanie z prac Zarządu oraz finansowe
  • Wybór uzupełniający członka Zarządu PSPS
  • Założenia programowe Zarządu na kolejny rok
  • Dyskusja o bieżących problemach
  • Podjęcie uchwał i wnioski
aktualizacja: 2018-04-10