menu

Tematyka

 • Przystosowanie platformy EVOTION jako narzędzia prewencji uszkodzeń słuchu po narażeniu na hałas u aparatowanych pacjentów z niedosłuchem
 • Rozwój mięśnia strzemiączkowego i morfometria kosteczek słuchowych w aspekcie zabiegów kofochirurgicznych
 • Odruch strzemiączkowy - wykorzystanie kliniczne
 • Badania przesiewowe słuchu u osób dorosłych
 • Filtracja kierunkowa i separacja sygnałów akustycznych w zastosowaniu do poprawy zrozumiałości mowy
 • Zastosowanie BNMD do automatycznego rozpoznawania mówcy i separacji mowy
 • Problemy diagnostyczne zaburzeń przetwarzania słuchowego
 • Historia otoplastyki
 • Rozszczepy twarzowo-czaszkowe w klasyfikacji Tessier - etiologia, leczenie, zaburzenia słuchu
 • Zastosowanie wirtualnego źródła dźwięku do badań kierunkowości słuchu
 • Aplikacja metody TRI (Tinnitus Rehabilitation Index) w ocenie dokuczliwości szumów usznych
 • Niewidomi w świecie dźwięków
 • Mózgowa organizacja mowy - algorytm czy indywidualna ścieżka rozwoju?
 • Objawy wzrokowe i słuchowe u pacjentów ze zdiagnozowanym glejakiem złośliwym. Wpływ radioterapii i umiejscowienia nowotworu na wzrok i słuch pacjenta
 • Wpływ najpopularniejszych substancji psychoaktywnych na słuch, wzrok i węch człowieka
 • Szkoła dla dzieci głuchoniemych i z innymi niepełnosprawnościami im. Saint Jean Baptis w Bertoua w Kamerunie
aktualizacja: 2018-04-10